Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kudy z nudy

Obsah

Prostřednictvím on-line formulářů nám můžete nahlásit např. poruchy a závady v obci, ztráty či nálezy, spolky mohou tímto způsobem podat žádost o finanční příspěvek u rozpočtu obce.

K zaslání Vašeho dotazu či žádosti můžete využít také obecný formulář "Napište nám" v sekci Kontakty.

 


 

Návrh na pořízení změny územního plánu (§ 46 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon)

(2 MB max.)

Obec Babylon

Babylon 27

344 01 Domažlice

 

 

 

Návrh na pořízení změny územního plánu (§ 46 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon)

 

 

ČÁST A.

 

I. Identifikační údaje navrhovatele

fyzická osoba (občan obce, vlastník nemovitosti nebo nositel jiného práva k nemovitosti)

jméno, příjmení:

datum narození:

místo trvalého pobytu a adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu:

 

 

 

právnická osoba (vlastník nemovitosti nebo nositel jiného práva k nemovitosti)

název nebo obchodní firma:

identifikační číslo nebo obdobný údaj:

adresa sídla:

osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:

 

Podalo-li návrh na pořízení změny územního plánu více osob, uvedou se údaje obsažené v bodě I. Všech navrhovatelů, tyto údaje mohou být uvedeny v samostatné příloze.

 

II. Specifikace nemovitosti a práv k nemovitosti (pozemku nebo stavbě)

parcelní číslo pozemku:

číslo popisné nebo číslo evidenční stavby:

uvedení práva k nemovitosti:

 

 

ČÁST B.

Údaje o navrhované změně využití ploch území obce:

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ČÁST C.

Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny:

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení:

Navrhovatel je srozuměn s tím, že je povinen uhradit náklady na pořízení změny územního plánu, dále náklady na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst. 7 a § 102 stavebního zákona.

Změna územního plánu nabývá účinnosti dnem jejího doručení. Doručuje se veřejnou vyhláškou, je nutno doručit změnu územního plánu spolu s úplným zněním územního plánu se zapracovanou změnou.[1]

 

 

 

 

           V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

……………………………………………………

                                                                                                                   podpis žadatele

 

[1] Doručením je míněno vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů. Uplynutím 15. dne po datu vyvěšení nabývá tato změna územního plánu účinnosti