Navigace

Turista

TTurista

Počasí u nás

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kudy z nudy

Obsah

Obec Babylon

 Babylon 27, 344 01 Domažlice
_________________________________________________________________________

 

Sazebník poplatku za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

 Obec Babylon stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679  a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník”):

 

Čl. I. Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4
  a) jednostranná 3 Kč
  b) oboustranná 4 Kč
 2. Za pořízení jedné černobílé kopie ve formátu A3
  a) jednostranná 5 Kč
 3. Za pořízení jedné barevné kopie ve formátu A4
  a) jednostranná 18 Kč
  b) oboustranná 30 Kč
 4. Za tisk na černobílé tiskárně, formát A4
  a) jednostranný, jedna str. 3 Kč
  b) oboustranný, jeden list. 4 Kč
 5. Za tisk na barevné tiskárně, formát A4
  a) jednostranný, jedna str. 18 Kč
  b) oboustranný, jeden list 30 Kč
 6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiných formátech bude účtována skutečná cena za pořízení u komerčního poskytovatele služeb, kterou obec zaplatí za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele.

   

  Čl. II. Náklady na opatření technických nosičů dat
   

 1. 1 ks CD 10 Kč
 2. 1 ks DVD 15 Kč
 3. Jiný technický nosič dat podle skutečné pořizovací ceny
 4. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

   

  Čl. III. Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.
 2. Náklady na balné jsou účtovány částkou ve výši 25,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

  Čl. IV. Náklady vyhledávání informací.

 4. V případě vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 150 Kč, která je odvozena od ročních nákladů na plat zaměstnance obce za předchozí účetní období.
 5. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 6. Vzniknou-li při vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
 7. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

  Čl. V. Ostatní ustanovení
   

 8. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 9. Žadatel provede úhradu způsobem uvedeným v oznámení dle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 10. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování hotově v kanceláři Obecního úřadu, nebo bezhotovostní platbou na účet obce Babylon č. 0762082399/0800 před podáním informace, a to na základě výzvy zpracovatele informace. Uhrazení nákladů předem je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace.
 11. Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Babylon dne 28. 5. 2018.