Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

aplikace V obraze

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Užitečné odkazy

1246

Obsah

Poplatky na rok 2021

 

Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu 
 • 600,- Kč/osobu/rok.
Poplatek za klíč na pláž 
 • 100,- Kč/osobu/rok.
Poplatek ze psa
 • 150,- Kč/rok za jednoho psa,
 • 250,- Kč/rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
 •   0,- Kč/rok za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
 •  70,- Kč/rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.

 

Poplatky jsou  splatné do 31.5.2021  v hotovosti na OÚ, nebo převodem na č. ú. 0762082399/0800,
VS = číslo popisné (číslo evidenční), do textu uveďte jméno poplatníka.

 

Náklady na odpady v roce 2020

  t
Směsný a nebezpečný odpad 117,00 285 053
Svoz komunálního odpadu   200 470
Papír 7,35 53 696
Plast 6,13 152 952
Sklo 18,29 17 471
Kovy 0,24 1 265
bonusy EKOKOM   71 423
Bioodpad 142,60 103 850
 
Poplatek za povolenku k rybaření na obecním rybníčku
 • 0,- Kč/občané s trvalým pobytem v Babylonu do 15-ti let
 • 100,- Kč/občané s trvalým pobytem v Babylonu
 • 150,- Kč/občané, kteří v obci Babylon vlastní objekt k rekreaci (chatu, chalupu, rodinný dům)

Poplatek lze zaplatit  v hotovosti na OÚ nebo převodem na č. ú. 0762082399/0800, do textu uveďte: rybolov 2021, jméno a adresu lovce

 

Místní poplatek z pobytu
 • 17 Kč/ den

Přesné znění upravuje Vyhláška č.4/2020 o místním poplatku z pobytu

 

 

SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu v obci Babylon se uskuteční 14.-16. 5. a 22.-24. 11. 2021. 
Kontejner bude jako vždy přistaven ve dvoře za budovou obecního úřadu.

 

Jiné informace

Sazebník poplatku za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 zde ke stažení

 

Kam s odpadem?

Každý by se měl snažit minimalizovat vznik odpadů. Odpady by pak měly být roztříděny za účelem recyklace a jiného druhotného využití. Pouze dále nevyužitelný odpad je nutné zneškodnit (často skládkováním).

Množství odpadů vyvezených z naší obce neustále stoupá a stoupá také cena za likvidaci netříděného odpadu. Naopak za tříděný odpad obdrží obec finanční příspěvek (i když výdaje převažují).

Čím důslednější je třídění, tím méně nádob na směsný odpad. Je to úspora jak pro občana, tak pro obec a životní prostředí.

 

Fyzické osoby (občané) jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených v souladu s obecně závaznou vyhláškou (OZV č. 2/2019, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babylon), komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 309/1991 Sb., zákon č. 389/1991 Sb.).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Babylon č. 4/2019. Sazba poplatku je stanovena z pevné částky na poplatníka a rok a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

Naše obec je zapojena do systému EKO-KOM, a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen „Smlouva“).

Na základě této smlouvy obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů.

Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druhů a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

 
Směsný odpad z domácností

Běžný odpad z domácností se ukládá do popelnic, které se vyváží jednou týdně, v období duben - říjen jednou za 14 dní každý sudý týden.

 

Tříděný odpad

Třídění odpadu je nejen povinností vyplývající ze zákona o odpadech, ale zejména spočívá v nastavených osobních hodnotách každého jednoho z nás, v naší ekologické výchově a odpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Sazba místního poplatku zohledňuje míru třídění, a to tak, že pokud se bude třídit, náklady na sběr a svoz netříděného odpadu klesnou a tudíž klesne i celková sazba poplatku.

V obci Babylon jsou celoročně přístupná tato sběrná místa pro tříděný odpad:

 • na pozemku č. st. 26 ve dvoře vedle budovy OÚ jsou nádoby na papír, plasty, sklo, jedlé oleje a tuky a textilní materiály

 • na pozemku č. 118/8 u bytovek jsou nádoby na papír, plasty a sklo

 • na pozemku č. 84/26 na konci hráze směrem k Pasečnici jsou nádoby na papír, plasty a sklo

 
Sběrné místo obsahuje kontejnery na:
 • papír (papírové krabice a nápojové kartony před vhozením do kontejneru sešlápněte)

 • barevné sklo

 • bílé sklo

 • plasty (plastové láhve před vhozením do kontejneru sešlápněte)

Pokud se papírové krabice, nápojové kartony a plastové láhve před vhozením do příslušného kontejneru sešlápnou, vejde se jich tam mnohem více a svoz odpadu se nebude zbytečně prodražovat.

 

Plasty - žluté kontejnery

Patří sem: folie, plastové tašky a pytle, plastové přepravky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Nepatří sem: linoleum, bakelit, PVC, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Označení plastových obalů dle materiálového složení: 
1 – PET polyetylentereftalát, 2 – PE-HD vysokohustotní polyetylen, 4 – PE-LD nízkohustotní polyetylen, 5 – PP polypropylen, 6 – PS polystyren

 

Sklo - zelené kontejnery

Patří: bílé a barevné sklo (obalové láhve), tabulové sklo z oken a dveří, sklenice od kečupů, zavařenin

Nepatří sem: drátosklo, televizní obrazovky, monitory, plexisklo, keramika, porcelán, autosklo, zrcadla

Označení skleněných obalů dle materiálového složení: 
70 – GL bílé sklo, 71 – GL zelené sklo, 72 – GL hnědé sklo

 

Papír - modré kontejnery 

Patří sem: noviny a časopisy, lepenka, krabice a kartony, školní sešity, balicí papír, knihy, prospekty, katalogy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

Nepatří sem: obaly z másla a dalších tuků, celofán, znečištěné a mastné obaly, uhlový (kopírovací) papír, obaly od mléka apod. (vícevrstvý karton tetrapak)

Označení papírových obalů dle materiálového složení:
20 – PAP vlnitá lepenka - papír, 21 – PAP hladká lepenka - papír, 22 – PAP papír

 
Drobná elektrozařízení

Veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (mimo zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače, malé baterie, malé monočlánky a další drobné elektrické předměty lze ukládat v průběhu celého roku do boxu na chodbě OÚ, č.p. 27.
Malé baterie a monočlánky se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem.

 

Ostatní elektrozařízení

Televizory, rádia, ledničky, mrazničky, PC, rychlovarné konvice, pračky, vysavače, fény a jiná elektrozařízení z domácnosti lze odevzdat v termínu sběru objemného a nebezpečného odpadu na sběrném místě za obecním úřadem.

 

Objemný odpad
 • starý nábytek, koberce, linoleum, umyvadla, toalety, kuchyňské linky

 • silon, koženka, kožešiny, kabáty, peřiny

 • boty

 • velké plastové hračky, plastové kbelíky (kýble) a dětské vaničky

 • nafukovací bazény

 • pláště od kol, ...

Jde o odpad, který nelze ukládat či nepatří do popelnic. Lze odevzdat dvakrát ročně v termínu sběru objemného a nebezpečného odpadu na sběrném místě za obecním úřadem.

 

Nebezpečný odpad
 • desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
 • absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od oleje)
 • oleje, mazací tuky
 • staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla
 • kyseliny a hydroxidy
 • detergenty, odmašťovací přípravky
 • staré léky (lze odevzdat kdykoli v jakékoli lékárně)
 • postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců) 

Jde o odpad, který nelze ukládat či nepatří do popelnic. Lze odevzdat dvakrát ročně v termínu sběru objemného a nebezpečného odpadu na sběrném místě za obecním úřadem.

 

Starý či nepotřebný textil 

Bytový textil, šatstvo, obuv a hračky, které mohou ještě pomoci druhým, lze vkládat v průběhu celého roku čisté a zabalené do kontejneru na textil umístěného vedle OÚ.

 

Odpad ze zahrádek a z veřejné zeleně

Biologický odpad rostinného původu lze umístit do velokoobjemového kontejneru na bioodpad, umístěného za budovou hasičské zbrojnice. Ořezané větve odvezte, prosím, do konce května do "lomečku" u bývalého hotelu Belveder, kde budou seštěpkovány.

Biodpad: tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované), zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje, kávová sedlina, skořápky z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté)

Nepatří sem: tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, silnější větve a dřevní odpad, biologicky nerozložitelné a jiné odpady

 

Informace pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jako původce odpadu:

 

Pro podnikatele působící na území obce platí u odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvatele. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci.

Je důležité si uvědomit, že mezi původce odpadu patří nejen velké firmy, ale i drobní podnikatelé (živnostníci). Původcem odpadu z hlediska zákona o odpadech jsou tedy i malé obchody, kadeřnice, masérky, provozovatelé restaurací, kaváren či stánků s občerstvením, účetní, topenáři, zedníci, instalatéři, zemědělci a mnoho dalších nevyjmenovaných živností.

Velmi často uváděným mylným argumentem při kontrolách bývá, že provozovna či drobný živnostník neprodukuje žádný odpad! Majitelé provozovny např. uvádějí, že si nosí odpad domů do své nádoby, za kterou řádně platí. Toto však není možné. I drobní podnikatelé, kteří vyprodukují velmi malé množství odpadu (obálka, papír od svačiny, plastová lahev od pití, ...), se musí postarat o odpovídající likvidaci tohoto odpadu a jeho vytříděných složek. Bez ohledu na to, že jsou zároveň občany obce a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti, což se nesmí zaměňovat. Běžně se stává, že na provozovně se odpady sice třídí, ale pak jsou ukládány do nádob na tříděný odpad, které jsou určeny pro občany obce. Bez písemné smlouvy s obcí nesmí podnikatel ukládat své vytříděné odpady do těchto nádob!

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen podnikatelé) jsou povinni, jako původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platné znění, a doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech. Toto se netýká pouze komunálních odpadlů, ale i vytříděných komodit (sklo, papír, plasty) a nebezpečných složek odpadu.

Odpady vzniklé z vaší podnikatelské činnosti můžete předávat pouze oprávněné osobě (tzn. subjekt, který má souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od příslušného krajského úřadu podle § 14 odst.1 zák.č.185/2001 Sb., o odpadech).

Pokud při vaší podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady, potřebujete souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud vyprodukujete za rok více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu, pak zasíláte Hlášení o produkci a nakládání s odpady na příslušný úřad obce s rozšířenou působností do 15. 2. následujícího roku.

V případě, že původce odpadů poruší některou ze svých povinností, vystavuje se nebezpečí postihu. Za vynesení odpadkového koše do veřejného koše či kontejneru např. hrozí pokuta až 300 tisíc korun!

 

V případě odpadu, který je zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, má  podnikatel dvě možnosti jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který mu vzniká při podnikatelské činnosti.

První možností je zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci, ve které podniká. To může udělat na základě písemné smlouvy s obcí. Smlouva musí obsahovat i cenu, kterou podnikatel zaplatí za služby, které mu obec poskytne. Podnikateli tak odpadají některé starosti (např. ověřovat, zda firma, které předává odpad, má všechna příslušná oprávnění apod.).

V tomto případě podnikatel také využívá systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je stanoven v obci. Prakticky to znamená, že pro třídění svého odpadu využívá kontejnery na tříděný sběr instalované v obci a zbytkový směsný komunální odpad (který mu zbude po vytřídění, např. papíru, skla, plastů), odkládá do sběrné nádoby a tuto mu odváží „svozová“ firma. Bez uzavření písemné smlouvy nelze systém třídění (barevné kontejnery) pro odpad z podnikání využívat.

Druhou možností, kterou podnikatel má (např. když při jeho činnosti vznikají i další odpady než jen ty, které lze považovat za odpady podobné komunálním, příp. se nechce zapojit do systému obce) je ošetřit smluvně nakládání s odpady s příslušnou „svozovou“ firmou přímo. V takovém případě za nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna nebo povinnost zajistit řádné třídění odpadů apod.

 

Obec Babylon se proto rozhodla umožnit podnikatelům zapojení do systému obce v souladu s platnou vyhláškou obce  - Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babylon. 

Nový ceník pro podnikatele zapojené do systému shromažďování a třídění odpadu v obci Babylon byl schválen na jednání zastupitelstva obce Babylon dne 22.1. 2020.

 

kovy