Navigace

Turista

TTurista

Počasí u nás

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kudy z nudy

Obsah

V obci Babylon byla od roku 1905 škola, mateřská škola ale byla otevřena až v roce 1973. Stalo se tak v sobotu 22. října v 15 hodin. Otevření se zúčastnil tajemník Švígler a na 200 občanů a dětí. Během slavnostního otevření nové budovy vystoupili žáci z místní školy. Ing. Šoulák, předseda MNV Babylon přednesl referát. Na závěr byla předána čestná uznání těm brigádníkům, kteří odpracovali nejvíce hodin. Škola byla postavena v akci Z a její hodnota přesáhla částku 1 mil. Kčs.  

Budova se začala stavět v červenci 1972, současně s novou výstavbou probíhala také rekonstrukce základní školy. Stavbu řídil místní občan Jan Šťastný. Pod jeho vedením brigádníci odpracovali přes 10 tis. hodin a dalších 4,5 tis. hodin při rekonstrukci základní školy. S budováním během letních měsíců také pomohli místní. Tehdejší ředitelkou mateřské školy byla Emílie Forstová. O otevření školky se veřejnost dozvěděla z novin Pravda a z časopisu Nové Domažlicko.   

Do mateřské školy se v prvním roce přihlásilo 18 dětí, nejvíce jich ale bylo zapsáno ve školním roce 1982 - 1983 (29), ve školním roce 1979 - 1980 školku navštěvovalo dokonce 8 dvouletých dětí.  

Budova Mateřské školy v roce 1973

Budova nové Mateřské školy v roce 1973

 

Zaměstnanci mateřské školy byli: 

ředitelky - Emílie Forstová, Zdeňka Stauberová, Sudová, Dagmar Langová, Helena Široká, Iveta Havlová  

učitelky -  Věra Sudová, Drahomíra Šimková, Alena Kaplanová, Krumlová, Lucie Neumannová, p. Pinkrová, Miloslava Paumerová

školnice - Miroslava Beroušková, Svatava Burešová, Alena Martínková, Milada Moťovská, Vlasta Šťastná, Bohumila Černá, Simona Schlägelová, Anna Domasová 

topiči – Jaroslav Gureň, Emil Burian, Václav Kotas 

kuchařky - Miluše Drozdová, Anna Kůstová, Jarmila Hrubá, Marie Pitipáčová, Miroslava Beroušková, Václava Frymlová 

Během Mezinárodního dne dětí se pořádaly závody na kolech

Během mezinárodního dne dětí se pořádaly závody na kolech

 

Mateřská škola pravidelně pořádala různé akce pro děti, veřejnost, seniory, maminky a rodiče: vystoupení pro seniory, předvolební vystoupení, vánoční besídky, maškarní, MDŽ, MDD (Mezinárodní den dětí), rozloučení s dětmi, které odcházely do základní školy. Akce se pořádaly v místních hotelech Šumavanka, Praha, Čerchov a Krásnohorská. S některými hotely měla škola uzavřenou spolupráci, která se týkala finanční výpomoci (např. nákup hraček), pomoci se zásobováním či opravami. Vystoupení pro veřejnost se většinou konala společně se žáky ze základní školy v Babylonu. Od roku 1986 Městské kulturní středisko organizovalo kulturní představení pro žáky MŠ, kterých se mateřská škola v Babylonu také zúčastňovala. Ve školním roce 2003 - 2004 se děti účastnily celkem 19-různých sportovních a kulturních akcí, v tomto školním roce také začala tradice zpívání u vánočního stromečku během prvního adventu.  

Mateřská škola byla na tehdejší dobu velmi dobře vybavena: pianem, rádiem a televizí. Zajímavostí je, že se v roce 1985 škola malovala za úplného provozu, což je v dnešní době nemyslitelné. 

Vánoce v Mateřské škole v roce 1982

Vánoce v Mateřské škole v roce 1982

 

V Mateřské škole fungovala kuchyně, která vařila jídlo i pro žáky základní školy v Babylonu, cizí strávníky a pro školu v České Kubici a ve Spálenci. Kuchařky nosily varny k autobusu, který pak jídlo odvezl. Vzájemná spolupráce škol fungovala nejen s vařením, ale také společně pořádali výlety nebo se zúčastňovali kulturních akcí. Později školka podnikala společné výlety i s MŠ v Pasečnici.  

Při škole až do roku 1992 fungovalo SRPDŠ, jehož členové pomáhali např. s úpravou okolí školy. Členkou byla např. Ing. Šouláková, p. Poláková, p. Pazderová, p. Šafránková, p. Pitipáčová, p. Navrátilová, p. Ouřadová, p. Konopová, p. Herbriková, p. Pražáková.  

V roce 1976 byla Mateřské škole zabrána část zahrady za účelem výstavby sportoviště. Ve školním roce 1996 a 1997 školní zahrada nebyla příliš využívána, protože se tam prováděly výkopové práce kvůli potrubí do Sauny, také byly vytrhány všechny ovocné stromy, aby se prosvětlila budova bývalé základní školy. Zahrada byla průběžně udržována a dle potřeby doplňována novými prvky a zelení.  

Během letních prázdnin děti mohly chodit v případě potřeby rodičů do školy v Domažlicích.  

Do školy pravidelně přijížděla na kontrolu dětí dětská lékařka a zubařka. V letech 1995 a 1999 byla škola kvůli chřipkové epidemii uzavřena. Na jaře v roce 2020 byla škola kvůli pandemii koronaviru COVID-19 na 2 měsíce uzavřena. 

Školka dlouhodobě řešila problém s nedostatkem a kvalitou vody, která se zlepšila až po zakoupení zařízení pro úpravu vody (v roce 2019), přečerpávání vody a filtrace radonu nebyla dostatečná.  

Od školního roku 1991 byl kvůli nedostatku dětí provoz školky redukován. Přestože byl tlak na uzavření školky, zastupitelstvo obce Babylon se proti tomuto nátlaku postavilo a provoz, i když omezeně, zůstal zachován.  

Školní rok 2017-2018

Školní rok 2017 - 2018

 

V roce 2015 paní Stauberová odchází do důchodu a novou ředitelkou je jmenována Iveta Havlová. Mateřská škola stále spolupracuje se školkou v České Kubici, děti z Babylonu jezdí na představení do školky na Kubici a během letních prázdnin se obě školky střídají v provozu tak, aby prázdniny byly v délce maximálně 3 týdnů a ve zbývajícím čase rodiče mohli využívat právě otevřenou školku. Děti pravidelně navštěvují divadelní představení v Domažlicích, jezdí plavat do bazénu. Tradicí je také Mikuláš ve školce, vystoupení dětí během setkání seniorů, zpívání u vánočního stromečku, vánoční besídka, pasování na školáky na konci školního roku, výlet před začátkem prázdnin. 

Nová budova Mateřské školy v Babylonu, září 2020

Nová budova Mateřské školy v Babylonu, září 2020  

 

Protože stav budovy MŠ byl již několik let nevyhovující, do budovy táhlo škvírami mezi okny, budova byla postavena z materiálu, který nesplňoval současná bezpečnostní kritéria, náklady na topení byly vysoké, rozhodlo vedení obce, že postaví mateřskou školu novou. Tehdejší starostka Simona Schlägelová zadala vypracování projektu Ing. Josefu Vaňkovi. Po přípravách projektu na novou MŠ vyvstalo několikaleté období shánění prostředků na výstavbu. Rozpočet stavby byl totiž mnohem vyšší než roční příjmy obce. Bez dotačních prostředků by se obec příliš zadlužila. Tehdejší starosta Pavel Bambásek se zasloužil nejen o získání všech finančních prostředků, ale také celou stavbu úspěšně vedl. 1 mil. Kč přislíbil Plzeňský kraj, ten ale nakonec schválil dotaci 400 tis., což na stavbu přes 12 mil. Kč bylo velmi málo. Obec nechala přepracovat projektovou dokumentaci do provedení nízkoenergetického standartu tak, aby na stavbu mohla požádat o prostředky z dotace Ministerstva životního prostředí, tam ale nakonec skončila jako první pod čarou a prostředky nedostala. Zásadní pro celou stavbu byla dotace, kterou obci poskytla obec Česká Kubice, potom co vedení obce přijelo na osobní návštěvu a vidělo žalostný stav budovy, ve výši 5 mil. Kč. Na zbývajících 7 mil. Kč si obec musela vzít úvěr. V dalším roce měla obec v plánu zkusit znovu požádat o dotaci na Ministerstvo životního prostředí. Na jaře ale vypsalo Ministerstvo financí úplně novou dotaci na podporu výstavby Mateřských škol, o kterou obec požádala a získala tak 8,3 mil. Kč. Ironií osudu bylo, že posléze obec získala i dotaci od Ministerstva životního prostředí, tu už ale musela odmítnout. Obec tedy nakonec díky dotacím mohla předčasně úvěr zaplatit a pracovat tak v dalším roce s čistým rozpočtem.  

Budova nové MŠ byla slavnostně otevřena za účasti veřejnosti a tisku. V Domažlickém deníku vyšel o otevření krátký článek. Úvodní slovo si vzal starosta obce Pavel Bambásek, dalšího slova se ujala ředitelka MŠ Iveta Havlová. Následně se všichni zájemci mohli podívat do vnitřních prostor školy. Dokonce i část vnitřního vybavení MŠ byla nová, budova kromě tradiční učebny, pokoje na spaní, šatny, kuchyně a sociálního zařízení disponovala také ředitelnou, šatnou pro učitelku, šatnou pro kuchařku, venkovními skladovými prostory, prostorem pro sklad čistého a špinavého prádla a venkovní toaletou. Ve školním roce 2020 - 2021 do školky nastoupil nejvyšší možný počet dětí - 25 žáků. 

Demolice staré budovy Mateřské školy, Obecního úřadu a knihovny, září 2020 

Demolice staré budovy Mateřské školy, Obecního úřadu a knihovny, září 2020 

 

Potom, co se budova staré školky zcela přestěhovala, začala poslední fáze stavby, a to zboření staré budovy, kde kromě školky byla také knihovna a dříve prostory Obecního úřadu. Následovala úprava zahrady do takového stavu, aby ji na jaře děti mohly začít zase využívat. Nejprve proběhla demolice staré budovy, pak do celé zahrady musela být navezena nová ornice. 

V říjnu bylo díky dotaci Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí a titulu Ekologické zahrady, také upraveno venkovní prostředí. Před budovou MŠ byla Ing. Kunešem vysazena vzrostlá lípa. Kolem ní děti mohou na jaře poznávat jarní cibuloviny, krokusy, narcisy a tulipány. Před vchodem do MŠ vznikl nový bylinkový záhon s borůvkami. Pro vylepšení podmínek environmentální výuky byly na zahradě postaveny dva vyvýšené truhlíky s jahodami, o které děti budou během roku pečovat. Žáčkům byly také zakoupeny konvičky na zalévání spolu se sudem na dešťovou vodu. Ani v zimních měsících zahrada nezůstane bez povšimnutí. Před okny učebny bylo instalováno krmítko pro ptáky. V létě se výuka přesouvá z vnitřních prostor k dubovému stolu se špalky na sezení pro děti. Poslední zajímavostí zahrady je vrbový tunel, který dětem poskytuje v letních měsících stín a láká je k pohybu. 

 Součástí Ekologické zahrady v Babylonu jsou i vyvýšené záhony s jahodníky a krmítko pro pozorování ptáků.

Součástí Ekologické zahrady v Babylonu jsou i vyvýšené záhony s jahodníky a krmítko pro pozorování ptáků.