Babylon - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Poplatky na rok 2021

 

Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu 
 • 600,- Kč/osobu či objekt/rok
Poplatek za klíč na pláž 
 • 100,- Kč/rok
   
Poplatek ze psa
 • 150,- Kč/rok za jednoho psa,
 • 250,- Kč/rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
 •   0,- Kč/rok za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
 •  70,- Kč/rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.

 

Poplatky jsou  splatné do 31.5.2021  v hotovosti na OÚ, nebo převodem na č. ú. 0762082399/0800,
VS = číslo popisné (číslo evidenční), do textu uveďte jméno poplatníka.

 

Od dubna vyvážíme komunální odpad každý lichý týden v pondělí.

 

Náklady na odpady v roce 2020
  t
Směsný a nebezpečný odpad 117,00 285 053
Svoz komunálního odpadu   200 470
Papír 7,35 53 696
Plast 6,13 152 952
Sklo 18,29 17 471
Kovy 0,24 1 265
bonusy EKOKOM   71 423
Bioodpad 142,60 103 850
 
Poplatek za povolenku k rybaření na obecním rybníčku
 • 0,- Kč/občané s trvalým pobytem v Babylonu do 15 let
 • 100,- Kč/občané s trvalým pobytem v Babylonu
 • 150,- Kč/občané, kteří v obci Babylon vlastní objekt k rekreaci (chatu, chalupu, rodinný dům)

Poplatek lze zaplatit  v hotovosti na OÚ nebo převodem na č. ú. 0762082399/0800, do textu uveďte: rybolov 2021, jméno a adresu lovce

 

Místní poplatek z pobytu
 • 17 Kč/ den

Přesné znění upravuje Vyhláška č.4/2020 o místním poplatku z pobytu

 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu v obci Babylon se uskuteční 14. - 16. 5. a 22. - 24. 10. 2021. 
Kontejner bude jako vždy přistaven ve dvoře za budovou obecního úřadu.

 

Vzor smluv a ceníku pro nakládání s odpady pro podnikatele

Ceník

Smlouva