Babylon - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Platné obecně závazné vyhlášky

 

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 3/2021, o stanovení koeficientu rpo výpočet daně z nemovitých věcí (od 1.1. 2022)

 

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 2/2021, o nočním klidu 

 

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

 

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

(platná do 31.12. 2021)

 

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 3/2020, o místním poplatku ze psů

(platná do 31.12. 2021)

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování a odstraňování odpadu, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babylon (1011.73 kB)

 

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2019 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 3/2018, kterou se vydává požární řád obce


Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2007 k zabezpečí místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejné prostranství na nichž se zakazuje prostituce

 

Vzor pro nakládání s odpady pro podnikatele

 

Ceník za využívání systému Obce pro původce odpadů ve smyslu §4 odst.1 písm.x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Vzor smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na území obce Babylon

(platné do 31.12. 2021)