Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Program zasedání zastupitelstva obce Babylon 17. července 2017

zde ke stažení

Zasedání zastupitelstva obce

se koná v pondělí 17. 7. 2017  

od 18:30 hod v kanceláři OÚ Babylon.

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná - §93 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

Program zasedání je zveřejněn také v elektronické podobě na www.babylon-obec.cz

 

Program:  

  1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
  2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s Tracor CZ, uzavřené dne 21. 3. 2017
  3. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s Tracor CZ, uzavřené dne 13. 10. 2016
  4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na akci: Rekonstrukce podlah v budově č.p. 27 v obci Babylon, spolufinancovaná z PSOV PK 2017 – Projekty obcí
  5. Rozpočtové opatření č. 4/2017
  6. Různé -

     

 

Vyvěšeno: 10. 7. 2017

Datum sejmutí: 17. 7. 2017

Zpět