Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2007

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejné prostranství, na nichž se zakazuje prostituce
 

Zastupitelstvo obce Babylon vydává  v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 Článek I.

Nabízení, sjednávání, provozování a využívání prostituce se zakazuje na těch veřejných prostranstvích[1], která se nacházejí v současně zastavěném území[2] obce Babylon.

 

Článek II.

(1)  Porušení zákazů touto vyhláškou stanovených se postihuje podle zvláštních předpisů[3].
(2)  Touto vyhláškou se ruší vyhláška obce Babylon č. 5/2004 ze dne 3.5.2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
(3)  Z naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti dne 12.6.2007.

             
                     Ing.Jan Dufek                                            Miroslav Pazdera 
                     místostarosta                                                  starosta

 

 

[1] § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

[3] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 28. 6. 2014

Datum sejmutí:

Zpět