Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

aplikace V obraze

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Užitečné odkazy

1246

Obsah

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH)

  • JSDH nemá právní subjektivitu (nemá IČO) a je financována z rozpočtu obce. Řídí se zákonem 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“.
  • Je zřízena obcí (zastupitelstvem obce) jako její organizační složka. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jmenováním velitele JSDH, které dále podléhá schválení Hasičskému záchrannému sboru (HZS) ČR. Obec musí svým členům - hasičům zajistit techniku, výzbroj a výstroj, školení odborné způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti.
  • JSDH je zřízena za účelem hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a k plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.

 

 

Sbor dobrovolných hasičů (dále SDH)

  • Je občanským sdružením (nově spolkem) s vlastní právní subjektivitou a s vlastním IČO. Řídí se zákonem č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O sdružování občanů“.
  • SDH jedná samostatně a na svoji odpovědnost. Obec a kraj mu mohou na jeho žádost poskytovat příspěvky, případně finanční dary, podléhající vyúčtování. V oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva mohou spolupracovat s obcí. Řídí se občanským zákoníkem a svými stanovami a nemohou ukládat úkoly obci a naopak.

 

V současné době má SDH Babylon 41 členů.

Naši hasiči se kromě ochrany spoluobčanů před přírodními živly  a údržby a oprav hasičské techniky a využívaného majetku zapojují do hasičských soutěží, organizují sběr kovového odpadu v obci a především organizují kulturní aktivity pro celou obec - dětské maškarní karnevaly, dětské dny, stavění májky, lampionové průvody, silvestrovské vycházky, dále organizují svozy kovového odpadu apod. Bez hasičů a jejich technické i fyzické podpory by se také neobešla řada dalších událostí, pořádaných obcí samotnou, např. rozsvěcení vánočního stromečku nebo Léto Babylon.

 
Vedení hasičů:

Starosta SDH: Zbyněk Gureň ml.
Velitel sboru: