Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

aplikace V obraze

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Užitečné odkazy

1246

Obsah

Zajímavosti v okolí

 
Studánky v okolí Babylonu

V okruhu do 10 kilometrů můžete najít 10 různých studánek. K některým se lépe dostanete pěšky, k některým se rychleji dostanete na kole či se přiblížíte autem. Nejznámější studánkou je bezesporu Česká Studánka, o kterou se stará Klub českých turistů v Domažlicích a je výchozím bodem nejhezčí trasy na Čerchov: Hánovo cesty. Babylonští by Vás jistě upozornili na jejich studánku, kterou mají „za humny“ nebo-li za tratí, na Labutí studánku, která je na žluté turistické značce a směle po ní můžete pokračovat třeba na Salku.

Tipy a trasy na vycházky nebo vyjížďky ke studánkám naleznete zde.

 

Babylonský rybník

zrd

Ojedinělé přírodní koupaliště s písčitým dnem s pozvolným vstupem do vody a travnatou pláží. V minulosti byly specifikovány jeho léčivé účinky (voda je mírně radioaktivní), příznivý léčebný vliv byl sledován u revmatických onemocnění. Kolem rybníka se rozprostírá smrkový a borovicový les. Koupaliště je vybaveno WC, převlékacími kabinami, sprchami, volejbalovým hřištěm, skluzavkou, skokanským můstkem, pískovištěm, houpačkami pro děti, prolézačkami a občerstvením. 

 

Čertův kámen

certakú

Okolím Babylonu i obcí samotnou vede 11 km dlouhá Čertova naučná stezka (Průvodce ke stažení zde). Má 21 zastávek a je vhodná především pro pěší nebo pro horská kola. Začíná v obci Havlovice - Hadrovec u akvaduktu. Vede kolem Černého rybníka, který je momentálně využíván k chovu ryb.

Na okraji obce Babylon se v lese nachází Čertův kámen. Tento viklan (hmotnost 40 tun, délka 4 m, výška 1,5 m) je veliký kámen, který se pouze malou částí svého povrchu dotýká skalnatého podloží. V šedesátých letech devatenáctého století se v jeho blízkosti stavěla trať spojující Bavorsko s Čechy. Italští dělníci ho rozhoupali tak, že vypadl ze své osy. A od té doby jen tak ležel. Na obrovském kameni jsou namalovány symboly křížů a místní lidé říkají, že si tam chodil čert odpočinout po práci. Čtyřicetitunový kamenný gigant se podařilo vrátit na původní lože v roce 2009 českému vědci Ing. Pavlovi Pavlovi , který je znám také tím, že rozhýbal sochy na Velikonočním ostrově. Nyní si každý návštěvník může s tímto "obrem" zaviklat!

Další zastávkou Čertovy naučné stezky je tzv. Rašínův kámen. Alois Rašín byl významným politikem 1. republiky a zdejší okolí pravidelně navštěvoval při svém prázdninovém pobytu v České Kubici.

film o Usazování Čertovo kamene

 

Náhon Teplé Bystřice

Sokolova vyhlídka (560 m n. m.)

p

Přírodní památka Sokolova vyhlídka je dalším bodem Čertovy naučné stezky. Leží jihozápadním směrem od obce Babylon a jižně až jihovýchodně od obce Pec na okraji CHKO Český les, mimo její území. Na místo se dostanete po zelené turistická značka z Babylonu nebo žluté z Pece. Území o výměře 3,5 ha je chráněno od roku 1980. Důvodem ochrany je skalní výchoz křemenného valu. Díky vzrostlým stromům však již z místa není výhled do okolí. Je zde umístěna pamětní deska Prof. PhDr. Rudolfa Sokola, geologa a učence.

 

Vycházka po Půvabné pěšince podél Bystřice a mlýnského náhonu mezi Babylonem a Českou Kubicí.

 

K železniční zastávce Újezd-Havlovice vede lesem podél silnice do Domažlic zvlášť upravená a asfaltem zpevněná a osvětlená stezka pro pěší, cyklisty a kolečkové bruslaře či lyžaře. Zastávka může být dalším Vaším cílem, vrátit se můžete po lesní a turisticky značené cestě podél železnice z Domažlic do České Kubice. U železničního přejezdu, poblíž zastávky Havlovice, je penzion U tří chodů, restaurace Hadrovec.

Dvouhodinovou vycházku můžete podniknout do nedalekého Domažlického průsmyku, dále okolo vrchu Na podkově a přes velkou louku nad Pecí se vrátíte zpět do Babylonu.

 

Jeskyně Salka

d

Nedaleko nad obcí Pasečnice, na úbočí porostlého vrchu Skalky (620 m n. m.) se nachází skalní sluj Salka, jejíž dno i přilehlé "štoly" jsou zaplaveny vodou až do výšky 5 metrů.
V 17. stol. se zde těžila kyzová břidlice na výrobu kamence.
Salka je turisty velmi vyhledávána nejen v létě, ale také v zimě, kdy lze spatřit v přední části nad jezírkem rampouchy. 

 

Přírodní park Zelenov

ds

Přírodní park Zelenov se rozkládá na ploše 345 ha a navazuje na chráněnou krajinnou oblast Český les a stejnojmenný přírodní park. Nachází se asi 2 km jihozápadně od Domažlic a je součástí geomorfologického celku Všerubská vrchovina, podcelku Českokubická vrchovina a okrsku Babylonská vrchovina. Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 97% území parku. Převážná část parku, s nejvyšším vrchem Dmout (602 m n. m.), je porostlá smrkovými lesy, které doplňují olšiny, remízy a rozptýlená zeleň. Horninovým podkladem území přírodního parku jsou dvojslídné svory s přechody do dvojslídné až biotitické pararuly. Na některých místech se zachovaly pestré mezofilní trávníky a na bývalých vlhkých loukách se vyvinula vysokobylinná lada. Na okraji rybníku se vyskytují vzácnější druhy rostlin – např. zábelník bahenní (Comarum palustre) nebo šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata). Místy se zde vyskytují vlhké sečené louky, kde můžeme objevit vzácné rostliny, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), či kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Na toku Zubřiny zde leží také tři rybníky - Zelenovský, Radošovský a Strakovský (od severu k jihu). V daném území se nachází jedna ze čtyř lokalit v rámci CR výskytu kriticky ohroženého raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Zároveň je jedinou dosud zjištěnou lokalitou v naší republice, kde se vyskytuje spolu s rakem říčním (Asfacus astacus). Kromě raků zde byl zaregistrován výskyt dalších zákonem chráněných živočichů, a to škeble řícní (Anodonta cygnea) a ledňáčka říčního (Atcedo atthis). Oba dva jsou zařazeni rovněž do kategorie silně ohrožených druhu. Zelenov byl oblastí klidu vyhlášen v roce 1987.

 
Akvadukt Hadrovec 

c c

Dne 22. 9.2012 byl pro veřejnost otevřen akvadukt nad železniční tratí Na Hadrovci. Nedaleko od něj je vlaková zastávka Havlovice na této trati. Dřevěná stavba nahradila původní akvadukt stržený v roce 1984 a je jedinou svého druhu v ČR - nikde jinde totiž neteče voda nad železniční tratí. A nikde jinde nemůžete podél proudící vody v dřevěném akvaduktu projíždět na kole - most je součástí mezinárodní cyklotrasy Praha-Plzeň-Regensburg-Mnichov a umožňuje cyklistům i pěším turistům překonat společně s vodním náhonem železniční trať Plzeň-Česká Kubice.

Vodní náhon Teplé Bystřice již od roku 1571 přivádí vodu z povodí Dunaje do povodí Labe a sloužil k napájení domažlických mlýnů a příkopu městského opevnění. Teprve v roce 1862 byl náhon přerušen výstavbou železniční trati Fürth im Wald - Plzeň, a tak musela být voda převedena přes trať kovovým akvaduktem. Nosnou konstrukci nového akvaduktu tvoří dva lepené dřevěné nosníky délky 24 metrů, mezi nimi je ocelová konstrukce s lávkou i korytem.

 

Lomeček v Mrákově

mrakov m

Necelých 8 km od Domažlic směrem na Nový Klíčov vám zkříží cestu areál bývalého lomu, jehož dnešní podoba připomíná spíše rozlehlý park s řadou dřevěných soch, které tu postupně zanechali mistři řezbáři z každoročního sympozia. To nejdůležitější, proč sem lidé a potápěči jezdí, je zatopený lom a podvodní pozorovací kabina.
Provoz je zde celoroční – jak ponorné kabiny, tak občerstvení a klubovny, která slouží jako zázemí pro potápěče. Vstup je placený. Platí zde přísný zákaz vstupu se psy.
Hloubka kamenolomu, jehož plocha činí cca 0,8 ha, nepřekročí 10 metrů.
Pozorovatelna je usazená v hloubce 8 metrů a je přístupná z plovoucího mola, kde si očistíte obuv. Dále pokračujete ocelovým tubusem (poměrně úzkým) po ocelovém žebříku. (V zimním období oceníte rukavice.) Dole se ocitnete v prostoru podobném kulaté kajutě s okénky a lavicí po obvodu – pro pozorování vsedě. Nejlepší pozorování je tak ve třech lidech, i když kapacita kabiny je 6–8 lidí.
 
Město Domažlice

Domažlice jsou vzdálené od Babylonu cca 8 km a jsou přirozeným centrem Chodska. Jádro je městskou památkovou rezervací s náměstím lemovaným středověkými domy s podloubím. Zajímavostí města je šikmá věž arciděkanského chrámu, která slouží také jako rozhledna. Je vysoká 56 m a od své osy je odkloněna 60 cm. V Domažlicích se také nachází Galerie Bratří Špillarů, Chodský hrad, v němž sídlí Muzeum Chodska, dále stojí za zmínku muzeum skladatele Jindřicha Jindřicha, městská dolní brána ze 13. století či Bezděkovská branka. Ke sportovnímu vyžití je k dispozici nově zrekonstruovaný plavecký bazén a zimní stadion. V srpnu se zde každoročně koná svatovavřinecká pouť a tzv. Chodské slavnosti, které navštěvují tisíce turistů.

 

Chodský hrad

chod hrad

Chodský hrad stojí na Chodském náměstí v nevýrazné údolní poloze nad říčkou Zubřinou v nadmořské výšce asi 420 m. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. V současnosti se v jeho prostorech nachází Muzeum Chodska.

 

Vavřineček

d

Vavřineček s kostelíkem stejnojmenného světce a pěkným výhledem na Domažlice, Chodsko a pásma Českého lesa a Šumavy patří k častým cílům místních obyvatel i turistů.
Dnešní podobu získal kostelík až v roce 1851. Podle historických pramenů byl založen již v 10. století knížetem Boleslavem na památku jeho vítězství nad Maďary na Lešském poli.

Z Babylonu jdeme přes oblast klidu Zelenov, kolem Zelenovských rybníků, polesím Dmout. Z Domažlic se vrátíme do Babylonu buď vlakem nebo autobusem. Peší část výletu je dlouhá 7,5 km.

 

Pila

od velkého babylonského koupaliště půjdeme lesem přes vesničku Pila a její železniční zastávku Újezd-Pila. U dvou rybníků jsou velké chatové osady, původně zde stávala vrchnostenská pila ze 17. století.

 

Újezd

ss

V obci Újezd se nachází rodný statek vůdce chodského povstání Jana Sladkého Koziny, který je částečně zpřístupněn veřejnosti a naučný výklad je v typickém chodském nářečí.

Pomník Jana Sladkého Koziny stojí na vrcholu Hrádek u Domažlic (585 m n. m.). Byl postaven roku 1895, deset let po prvním knižním vydání Psohlavců A. Jiráska. Na podstavci je také umístěna pametní deska Čs. legionářům. Je odtud vidět celé Chodsko jako na dlani. Na Hrádku je otevřená restaurace a k dispozici je také dětské hřiště.

Na vrcholu kopce Hrádek najdete také Chodského psa. Betonová socha je se svými rozměry 3,8 x 8,1 metrů jednou z největších děl sochaře Michala Olšiaka. Socha je dutá, lze se tedy dostat dovnitř a pak skrz psí tlamu vykouknout ven.

Lze pokračovat dál přes Václavkovu horu (534 m n. m.) k poutnímu místu Dobrá voda u Draženova (poutní kostel z r. 1872 a pověstmi opředená studánka).

 

Dobrá voda

gg

Jihozápadně od Draženova stojí kaple Panny Marie, nejmladší poutní místo na Domažlicku. U studánky, jejíž voda byla údajně léčivá, byla kolem roku 1800 postavena dřevěná kaplička, v letech 1882-1883 nahrazena stavbou zděnou.

 

Trhanov

k

V lamingerovském zámku je škola v přírodě, ve směru na Klenčí je "lomikarovská" alej starých lip. V zámku se narodil známý český lékař a spisovatel prof. dr. Thomayer, který pozval na Chodsko A. Jiráska k historickému bádání a literárnímu ztvárnění hrdinného odporu Chodů proti vrchnostenské porobě.

 

Pec pod Čerchovem

pec

V Peci pod Čerchovem si můžete prohlédnout Dřevorubecké muzeum. Převážná část exponátů v muzeu je zapůjčena nebo darována současnými obyvateli obce, kteří je uchovávali jako památku po svých předcích.
V muzeu najdete nejen nástroje a nářadí, které dřevorubci používali při práci v lese, ale také výrobky ze dřeva, které jim přinášely obživu. Prohlédnete si např. saně, tzv. štumpochy, necky, necičky, okříny, škatulky na sirky, ale dokonce i desítky let staré loutky pro místní loutkoherce, kterým v době svých letních prázdnin pomáhal dělat divadlo i Oldřich Nový.
Jedna část muzea je věnována dnes již historickým motorovým pilám, které znamenaly doslova převrat v těžbě dřeva. Muzeum nabízí také informace a pohled na exponáty z doby od druhé poloviny sedmnáctého století, kdy v centru dnešní Pece pod Čerchovem dýmala vysoká pec na tavení železa a později vznikla na západním okraji obce sklárna. Zcela na závěr návštěvy muzea jsou zmíněny slavné osobnosti, které pobývali v Peci pod Čerchovem.

V případě zájmu je možná prohlídka interiéru Dřevorubecké kaple sv. Prokopa.

Přechodem lesního hřebene Vejslavka (541 m n. m.) se můžete vrátit do Babylonu.

 

Výhledy

s

Přibližně 10 km od obce Babylon můžete navštívit Výhledy - významný turistický bod Chodska. Stojí zde majestátní 12 m vysoký pomník Jindřicha Šimona Baara, oddhalený r. 1933. Z Výhledů je překrásný pohled na Trhanov, Chodov, Hrádek a Domažlice.

Baarovo muzeum se nachází v Klenči pod Čerchovem na náměstí v čp. 140. Patrová budova, krytá mansardovou střechou, pochází z poloviny 19. století. Sbírky zde umístěné upomínají na spisovatele J. Š. Baara a v exponátech přibližují chodský národopis. V místě Baarova rodného domu čp. 94, při silnici v horní části náměstí, je zasazena pamětní deska.

 

Kurzova rozhledna - Čerchov

cerchova

Čerchov je nejvyšší hora Českého lesa (1042 m n. m.) s kamennou Kurzovou rozhlednou a vojenskou věží na vrcholu. Tyto věže tvoří jeden ze zdáli rozpoznatelných vrcholů českých hraničních hor, který je vidět až z Plzně. 

Kurzova věž je kamenná stavba vysoká 19 m, s vyhlídkovou plošinou ve výšce 16,4 m. Musíte vystoupat po 129 kamenných schodech, které se točí po směru hodinových ručiček, abyste se mohli podívat na krásy okolí z ptačí perspetivy. Výhled budete mít jak na celé pohoří Českého lesa, tak i na západní Šumavu, do Čech i do Bavorska.

Z ochozu rozhledny se otevírá výhled k severu na Přimdu, Slavkovský les a Doupovské hory, na SV na Plzeň, Radyni a Brdy, na východě na blízkou obec Pec pod Čerchovem, Koráb, Jihočeské pánve a Temelín, na JV na Dlouhou skálu a další vrcholy Českého lesa a dále na Šumavu s vrcholy Velký Javor, Roklan, Luzný a Ostrý, na jihu až západě na německou část Českého lesa a příhraničí. Za mimořádně výborné dohlednosti jsou na jihu vidět Alpy s Dachsteinem a na severu Krušné hory.

Občerstvení se nachází v nedalekém původně vojenském objektu, který připomíná atmosféru KVČ v kasárnách ČSLA.

Nejlépe se lze k rozhledně dostat z parkoviště v Caparticích, odtud je to pěšky na vrchol po značené cestě zhruba 4 km. Pro méně zdatné turisty jezdí v letních měsících až na vrchol pravidelná autobusová linka.

 

Nauční stezka Capartické louky

ddf

V jižní části CHKO Český les byla otevřena naučná stezka Capartické louky. Stezka přibližuje zachovalé druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin.
Nejkrásnější pohled na Capartické louky je na jaře a v časném létě, kdy jsou rostliny v plném květu, ale i mimo toto období nabízí stezka řadu zajímavostí. Jsou zde vidět různé druhy motýlů a ptáků a návštěvníci si mohou sami vyzkoušet, jak zdejší obyvatelé využívali vodu k pohánění strojů, které bývalo v oblasti Českého lesa velmi rozšířené.

Naučná stezka je dlouhá necelé 2 kilometry a seznámí zájemce s běžnými lučními druhy i se vzácnými orchidejemi. Během vycházky se dozví navíc něco o historii Capartic a jejich okolí.

 

Klenčí pod Čerchovem

n

Dům přírody v Českém lese, Muzeum J. Š. Baara, kostel sv. Martina, výroba a prodej chodské keramiky. 

 

Horšovský Týn

(18 km od Babylonu)

tynht

Státní hrad a zámek Horšovský Týn patří k nejvíce zpřístupněným objektům v ČR, nachází se v historickém centru města. Je chráněn jako kulturní památka ČR a v roce 1996 byl zapsán na seznam národních kulturních památek.

Do tohoto areálu patří nejen hlavní zámecká budova, ale i budova purkrabského paláce a téměř čtyřiceti hektarový přírodně krajinářský park s Glorietem, Loretánskou kaplí a Vdovským domem. Dnes se zámek řadí k nejvíce zpřístupněným památkovým objektům u nás.

Historické náměstí, kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Apolináře.

 

Česká Kubice

x

Z Babylonu vede několik želeničních a autobusových spojů, Půvabná pěšina podél Teplé Bystřice. V současnosti je zde několik casin. Česká Kubice může být i východiskem další možné pěší túry na Čerchov.

 

Rýzmberk

(cca 18 km od Babylonu)

ryzmberk

Zřícenina hradu Rýzmberk, jehož součástí je také vyhlídková věž, se nachází na vysokém zalesněném kopci Rýzmberk (665 m) nedaleko města Kdyně. Historickou rozhlednu na Rýzmberku nalezneme v místě, kde od 2. poloviny 13. století stával gotický hrad založený rodem Drslaviců. Mezi roky 1847–1848 byla na bývalém třetím nádvoří hradu vystavěna nová neogotická rozhledna. V roce 1991 byl hrad vrácen kdyňskému odboru KČT a po dalších nezbytných úpravách byla rozhledna znovu opravena a zpřístupněna. V horním patře rozhledny je malá foto-expozice k dějinám hradu Rýzmberk.

Věž je vysoká 18 m a na vrchol vede 82 schodů.

Z rozhledny Rýzmberk je vidět Kdyně, Jezerní hora, na jihu vrch Ostrý, Bavorský les, na západě Český les, Čerchov, dále Domažlice či Přimda.

 
Furth im Wald

drdsag

Obec Babylon je přibližně 7 km od hranic s Německem. Kousek za hranicemi se nachází městečko Furth im Wald. V srpnu zde každoročně probíhají týdenní slavnosti Skolení draka - Drachenstich. Tato tradice trvá již od r. 1590 a patří k nejstarším v Německu. Obrovský drak je digitálně řízený a patří ke špičce moderní techniky.

Dračí jezero - Drachensee je přehradní nádrž na úpatí hraničního hřebene asi 2 km od Furth im Waldu a plní úlohu ochrany území před záplavami a vytváří prostor jak pro rekreaci, tak i pro území ekologické stability. Asi v polovině tuto nádrž překlenuje lávka, která umožňuje sledovat ptactvo v chráněné mělké části přehrady.

Dračí vyhlídka je vyhlídková plošina na konci obloukového schodiště ve tvaru dračí hlavy naklánějící se nad vodu, z níž je pěkně vidět celé Dračí jezero. 

 

Skanzen Jivjany

(cca 30 km od Babylonu)

jiv

Keltský skanzen v Jivjanech je zaměřený na řemeslnou výrobu a historii bydlení v době železné. Ještě není zcela dokončen, ale průběžně se na něm usilovně pracuje. Můžete zde vidět panský dům, kolárnu, hrnčírnu, sýpku, pec, mohylu, svatyni nebo hradby s vstupní bránou.

Otevírací doba není pevně stanovena, ale není problém se domluvit se správcem skanzenu, který bydlí v sousedním domě (čp. 6).

 

Arboretum Americká zahrada

(cca 30 km od Babylonu)

bolf

Od pradávna stávala na vrchu Zďáru u Chudenic starobylá - později nově přestavěná kaplička svatého Wolfganga. Pověst vypráví, že když se vracel řezenský biskup Wolfgang z Prhy kde na přání knížete Boleslava II. vysvětil v r. 973 prvního českého biskupa Dětmara, přenocoval tu v jeskyňce pod skalou. Nedaleko byla studánka s léčivou vodou, ke které přicházeli poutníci zblízka i zdaleka.

V letech 1722 - 1725 postavil zde František Josef Černín podle plánu černínského architekta Maamiliána Kaňky velký poutní kostel, který byl ale za císaře Josefa II. v roce 1782 zrušen. Kostel chátral a byl v roce 1810 zbořen až na věž, která počala sloužit jako rozhledna lidově zvaná Bolfánek. V roce 1845 byla rozhledna původně s cibulovitou věží zvýšena na 45 metrů a věž změněna v nynější podobu, připomínající klatovskou černou věž. 

Po vystoupání 138 schodů se dostanete na vyhlídkovou plošinu ve výšce 25 metrů. Za dobré viditelnosti dohlédnete až na vrcholky Alp. Za špatného počasí je rozhledna uzavřena. Návštěvu je možno dohodnout telefonicky i mimo otevírací dobu.

Národní přírodní památka Americká zahrada se nachází pod rozhlednou Bolfánek a byla vyhlášena chráněným územím v roce 1969 Ministerstvem kultury. Jedná se o arboretum založené v roce 1828 hrabětem Eugenem Černínem jako školka okrasných, převážně severoamerických, dřevin pro zámecký park Lázeň.
Jedná se o velký soubor druhů, které jsou jedinečné jak v Evropě, tak ve světě. Mnoho exemplářů je původních z doby založení zahrady. Zahrada je významná jak z dendrologického, tak z estetického hlediska.

 
Klenová

(cca 36 km od Babylonu)

klen

Rozsáhlá volně přístupná zřícenina významného středověkého hradu Klenová se nachází na skalnatém zalesněném návrší u Janovic nad Úhlavou, 13 km západně od Klatov.
Využít můžete také zámeckou restauraci, jejíž historické interiéry poskytují ideální prostředí pro svatební hostiny, spojené s obřadem na zámku Klenová, i pro jiné typy společenských akcí.

 

Přehrada Nýrsko

(cca 40 km od Babylonu)

nyrsko

Vodní nádrž byla vybudována nedaleko Nýrska na řece Úhlavě v letech 1964–1969. Slouží jako zdroj pitné vody pro Klatovsko a Domažlicko. Přehrada se nachází ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Šumava. Na přehradě Nýrsko platí zákaz koupání a táboření.
Okolo nádrže Nýrsko vede silnice z Nýrska do Železné Rudy. Jsou zde také dvě turistické značky. Žlutá vede okolo nádrže od hráze podél západního břehu až k Hojsově Stráži, zelená vede podél východního břehu v jižní části.

 
Přimda

(cca 53 km od Babylonu)

primda

Přimda je zřícenina nejstaršího známého kamenného hradu na území ČR. Nachází se nad stejnojmennou obcí mezi Borem a Rozvadovem. Zřícenina je chráněna jako národní kulturní památka, je ve správě Národního památkového ústavu a je přístupná veřejnosti.